نمایش 1–16 از 17 نتیجه

103APO 1x Full-frame Flattener

$220.00

Askar 1x Full Frame Flattener for 103APO Telescope

103APO 0.6x Full-frame Reducer

$320.00

Askar 0.6x Full Frame Reducer / Flattener for 103APO Telescope

103APO 0.8x Full-frame Reducer

$220.00

Askar 0.8x Full Frame Reducer / Flattener for 103APO Telescope

120APO 1x Full-frame Flattener

$250.00

Askar 1x Full Frame Flattener for 120APO Telescope

120APO 0.8x Full-frame Reducer

$250.00

Askar 0.8x Full Frame Reducer / Flattener for 120APO Telescope

Player one Filter Drawer MAX

$170.00
کشو فیلتر Filter Drawer MAX

Player one FHD-OAG MAX

$240.00
راهنمای خارج از محور FHD-OAG MAX

Player-one Phoenix Wheel 7×2″

$450.00
چرخ فیلتر Player-one Phoenix Wheel 7×2″

Player-one Phoenix Wheel 7x36MM

$350.00
چرخ فیلتر Player one Phoenix Wheel 7x36MM

Player-one Phoenix Wheel 8×1.25″

$350.00
چرخ فیلتر Player-one Phoenix Wheel 8×1.25″

Sharpstar 0.74x Reducer-Flattener for Sharpstar AL-140PH

$450.00
Sharpstar 0.74x Reducer and Flattener for Full Frame Cameras for Sharpstar AL-140PH Telescope

sharpstar F/4.4 Quad Reducer for 94 EDPH

$380.00
Sharpstar 94EDPH f/4.4 Full Frame Quad Reducer

Sharpstar f/4.5 Reducer for 61EDPH II

$220.00
The 2.3" sharpstar f/4.5 full-frame reducer is dedicated for Sharpstar 61EDPH and 61EDPH II astrographs

Sharpstar f/4.5 Reducer for 76EDPH

$250.00
Sharpstar f/4.5 Reducer  for Full Frame Cameras for Sharpstar 76EDPH Telescope

گایداسکوپ iGuider

$100.00
iOptron iGuider 30mm f/4 Mini Guiding Scope