در حال نمایش 3 نتیجه

مقر هارمونیک-استوایی Sharpstar MARK III

$3,500.00
Sharpstar MARK III Harmonic German Equatorial Mount

مقر هارمونیک-استوایی iOptron HEM27EC

$3,600.00
iOptron HEM27EC Hybrid Equatorial Mount with iPolar & High Precision Encoder & Carbon Fiber Tripod

مقر هارمونیک-استوایی iOptron HEM27

$2,250.00
 iOptron HEM27 Hybrid Equatorial Mount with Carbon Fiber Tripod