در حال نمایش 2 نتیجه

Antlia ALP-T Dual Narrowband OIII (5nm) & H-a (5nm) High Speed Filter for f2.2 – f3.6

$0.00
Antlia ALP-T Dual Narrowband OIII (5nm) & H-a (5nm) High Speed Filter for f2.2 - f3.6 Telescopes
این فیلتر در دو سایز 36 میلی متر و 2 اینچی قابل ارائه است.

ALP-T Dual Narrowband OIII (5nm) & H-a (5nm) Filter for f3.6 & Slower

$0.00
Antlia ALP-T Dual Narrowband OIII (5nm) & H-a (5nm) Filter for f/3.6 & Slower Telescopes
این فیلتر در دو سایز 36 میلی متر و 2 اینچی ارائه می شود