نمایش 1–16 از 27 نتیجه

QHY411

دوربین خنک و مدیوم فرمت گرید تحقیقاتی QHY411

 
با توجه به گرید تحقیقاتی این محصول، ساخت و سفارشی سازی آن، برای دریافت قیمت و امکانات جانبی آن با ما در ارتباط باشید.

QHY461PH

$10,800.00

دوربین QHY 461PH Cooled Monochrome Astronomy Camera

QHY600PH Series

$0.00

دوربین QHY 600-PH Full Frame Cooled Astronomy Camera

QHY268M/C PH

$0.00

QHY 5-III 585C (Ver. 2)

$405.00

دوربین سیاره ای و هدایت خودکار QHY 5-III 585C (Ver. 2) 8.4 MP Color Astronomy Camera with USB 3.2 

QHY247C

$1,410.00

QHY 247C Cooled Color CMOS Camera

QHY5III485C

$370.00

دوربین سیاره ای و هدایتگر خودکار QHY 5-III 485C 8.4 MP Color Astronomy Camera

QHY294M Pro

$1,300.00

QHY 294M-Pro Cooled Monochrome Astronomy Camera

QHY 533M/C

$0.00

QHY 533M Cooled M/C Astronomy Camera

QHY183M/C

$0.00

QHY5III715C

$210.00

دوربین سیاره ای و هدایت خودکار QHY 5-III 715C (Ver. 2) 8.4 MP Color Astronomy Camera with USB 3.2

QHY5III174M/C

$0.00

دوربین سیاره ای و هدایت خودکار QHY 5-III 174M/C Monochrome Astronomy Camera with USB 3.0

QHY5III462M/C

$0.00

دوربین سیاره ای و هدایت خودکار QHY 5-III 462M/C Monochrome Astronomy Camera with USB 3.0

QHY5III200M

$320.00

دوربین سیاره ای و هدایت خودکار QHY 5-III 200M (Ver. 2) 2.1 MP Monochrome Astronomy Camera with USB 3.2

QHY5III678M/C

$0.00

سنسور سیاره ای و هدایت خودکار QHY 5-III 678M/C (Ver. 2) 8.4 MP Monochrome Astronomy Camera with USB 3.2

Player one Mars-C II USB3.0 Color Camera (IMX662)

$320.00
دوربین سیاره ای Mars-C II USB3.0 Color Camera (IMX662)